Webtjenerbasert bildekart

(Henvisende UWEM-test: 9.1_HTML_01)

Testinformasjon

Feil på grunn av

Det undersøkte bildet er brukt som et webtjenerbasert bildekart.

Du brukte et webtjenerbasert bildekart som bruker ISMAP-attributtet, selv om de aktive delene av bildet kan defineres som geometriske former (som f.eks. firkanter eller rektangler).

Hvorfor dette vil være en hindring

Webtjenerbaserte bildekart støtter ikke alternativ tekst for hver aktive del, noe som betyr at de ikke kan brukes med tekstbaserte brukeragenter.
Webtjenerbaserte bildekart er også avhengig av bruk av mus, noe som gjør dem lite brukervennlige for personer som navigerer nettsiden ved bruk av tastatur.

Løsning

Bruk et klientbasert bildekart.

Referanse

Henvisning til WCAG 1.0-kontrollpunkt

9.1

"Ha klientbaserte bildekart i stedet for webtjenerbaserte så lenge områdene kan defineres med tilgjengilege, geometriske former." [Priority 1]
WCAG 1.0 Checkpoint 9.1

Henvisning til UWEM-test

9.1_HTML_01

Denne testen er rettet mot å finne webtjenerbaserte bildekart.

Eksempler

 • Replacing a server side image map

  A server side image map can easily be replaced by a client side image map with translating the map values and adding alternative text to the image map regions.

  Dårlig eksempel:
  <body>
  <a href="http://www.myregion.com/cgi-bin/imagemap.map">
  <img src="images/region.jpg" ismap alt="map of the region" width="500" heigth="300">
  </a>
  </body>
   

  The content of the map-file "http://www.myregion.com/cgi-bin/imagemap.map" could be the following: 
  default /main.html
  circle /lake.html 70,84,70,33
  rect /city.html 25,180,125,280
  poly /mountains.html 153,106,186,225,340,193,315,81,304,167
  Godt eksempel:
  <body>
  <img src="images/region.jpg" width="500" height="300" alt="map of the region" usemap="#mymap">
   
  <map name="mymap">
  <area shape="circle" coords="70,84,51" href="lake.html" alt="Lake Iris">
  <area shape="rect" coords="25,180,125,280" href="/city.html" alt="St. Valentin">
  <area shape="poly" coords="153,106,186,225,340,193,315,81,304,167" href="/mountains.html" alt="Mount Rockstone">
  <area shape="default" coords="0,0,500,300" href="/main.html" alt="The whole region">
  </map>
  </body>