Simulert nummerliste

(Henvisende UWEM-test: 3.6_HTML_03)

Testinformasjon

Feil på grunn av

Det er funnet en simulert nummerliste.

Nettsiden inneholder sekvenser av avsnitt eller linjeskift som starter med påfølgende tall.

Hvorfor dette vil være en hindring

Nummererte lister hjelper ikke-visuelle brukere med å navigere. Ikke-visuelle brukere kan ha vanskeligheter med å forstå nettsiden dersom lister ikke er markert på riktig måte.

Løsning

Bruke <ol> og <li> elementene for å lage nummererte lister som følger spesifikasjonen.

Referanse

Henvisning til WCAG 1.0-kontrollpunkt

3.6

"Marker lister og punkter korrekt." [Prioritet 2]
WCAG 1.0 Checkpoint 3.6

Henvisning til UWEM-test

3.6_HTML_03

Denne testen er rettet mot å finne avsnitt, linjeskift og tall som er brukt for å simulere nummererte lister og som kan erstattes med <ol> elementet.

Eksempler

Simulated lists may display correctly but they may not be correctly presented in non visual browsers.
Replace simulated lists by valid list-elements.

 • Numbered Lists (1)
  Dårlig eksempel:
  <body>
  <h1>To do list</h1>
  <p>1. Organise meeting</p>
  <p>2. Invite participants</p>
  <p>3. Prepare Handouts</p>
  </body>
  Godt eksempel:
  <body>
  <h1>To do list</h1>
  <ol>
  <li>Organise meeting</li>
  <li>Invite participants</li>
  <li>Prepare Handouts</li>
  </ol>
  </body>
 • Numbered Lists (2)
  Dårlig eksempel:
  <body>
  <h1>To do list</h1>
  1. Organise meeting<br>
  2. Invite participants<br>
  3. Prepare Handouts
  </body>
  Godt eksempel:
  <body>
  <h1>To do list</h1>
  <ol>
  <li>Organise meeting</li>
  <li>Invite participants</li>
  <li>Prepare Handouts</li>
  </ol>
  </body>