embed element

(Henvisende UWEM-test: 1.1_HTML_06)

Testinformasjon

Feil på grunn av

embed element funnet.

Du benyttet deg av <embed>-elementet for å sette inn ikke-tekstlig innhold.

Hvorfor dette vil være en hindring

<embed>-elementet er ikke en del av HTML/XHTML-standarden og er dermed utilgjengelig. Selv om det er utstrakt støtte for elementet i en rekke brukeragenter, kan man ikke forvente seg at innholdet blir gjengitt på en korrekt måte. Dersom du ikke kan unngå å bruke <embed>, sørg for å gi et alternativ med <noembed>.

Løsning

Bruk en annen tag som for eksempel <object> eller <img>, eller presenter innholdet i et annet format.

Referanse

Henvisning til WCAG 1.0-kontrollpunkt

1.1

"Ha alltid tilsvarende tekstalternativ til hvert ikke-tekstlige element (f.eks. ved å bruke «alt»- og «longdesc»-attributtet). Dette gjelder: bilder, grafiske representasjonar av tekst (inkludert symbol), bildekart og spesielle områder på disse, animasjoner (f.eks. animerte GIF-filer), appletter og andre programobjekt, ASCII-kunst, rammer, skript, bilder brukt som punktmerker, plassholdere, grafiske knapper, lyder (spilt med eller uten påvirkning av brukeren), separate lydfiler, filmklipp og lydspor til filmklipp." [Prioritet 1]
WCAG 1.0 Checkpoint 1.1

Henvisning til UWEM-test

1.1_HTML_06

Denne testen er rettet mot ikke-tekstlig innhold som er satt inn med det ikke-standardiserte embed-elementet.

Eksempler

 • Placing a Youtube Flash-video on your HTML 4.01 page

  The code suggested by youtube to include flash-videos on your website is invalid. It uses a "twice cooked" approach, offering both the standard OBJECT and non-standard EMBED elements.
  Below you see an example of a suggested code and how to fix accessibility problems.
  To make the valid example XHTML 1.0 compliant, just replace <param ...></param> by <param ... />.

  Dårlig eksempel:
  <body>
  <object width="425" height="344">
  <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gtuna2AWvqk&hl=de_DE&fs=1"></param>
  <embed src="http://www.youtube.com/v/gtuna2AWvqk&hl=de_DE&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed>
   
  <noembed>
  <p>Video of the WCAG 2.0 Theme Song. You need Flash to see it.</p>
  </noembed>
  </object>
  </body>
  Godt eksempel:
  <body>
  <object width="425" height="344"
  type="application/x-shockwave-flash"
  data="http://www.youtube.com/v/gtuna2AWvqk&hl=de_DE&fs=1">
  <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gtuna2AWvqk&hl=de_DE&fs=1"></param>
  <param name="allowScriptAcess" value="sameDomain"></param>
  <param name="allowFullScreen" value="true"></param>
  <param name="quality" value="best"></param>
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
  <param name="scale" value="noScale"></param>
  <param name="salign" value="TL"></param>
  <param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"></param>
   
  <!-- replacement of the noembed element - provide accessible, alternative content -->
  <p>Video of the WCAG 2.0 Theme Song by David MacDonald. You need Flash to see it.</p>
  </object>
  </body>
 • Placing a Google Flash-video on your HTML 4.01 page

  Google Video suggests to only use the non-standard EMBED element to include their videos on your website.
  Below you see an example of a suggested code and how to fix accessibility problems.
  To make the valid example XHTML 1.0 compliant, just replace <param ...></param> by <param ... />.

  Dårlig eksempel:
  <body>
  <embed id=VideoPlayback
  src=http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=7707585592627775409&hl=de&fs=true
  style=width:400px;height:326px
  allowFullScreen=true
  allowScriptAccess=always
  type=application/x-shockwave-flash>
  </embed>
  </body>
  Godt eksempel:
  <body>
  <object type="application/x-shockwave-flash"
  data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=7707585592627775409&hl=de&fs=true"
  width="400" height="326"
  id="VideoPlayback">
  <param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=7707585592627775409&hl=de&fs=true"></param>
  <param name="allowScriptAcess" value="sameDomain"></param>
  <param name="allowFullScreen" value="true"></param>
  <param name="quality" value="best"></param>
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
  <param name="scale" value="noScale"></param>
  <param name="salign" value="TL"></param>
  <param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"></param>
   
  <!-- provide accessible, alternative content -->
  <h1>Revolution OS</h1>
  <p>You need Flash to see this video.</p>
  <p>Revolution OS is a 2001 documentary which traces the history of GNU, Linux, and the open source and free software movements. It features several interviews with prominent hackers and entrepreneurs (and hackers-cum-entrepreneurs), including Richard Stallman, Michael Tiemann, Linus Torvalds, Larry Augustin, Eric S. Raymond, Bruce Perens, Frank Hecker and Brian Behlendorf. The film begins in medias res ...</p>
   
  </object>
  </body>
 • Placing a Windows Media File on your HTML 4.01 page
  Dårlig eksempel:
  <body>
  <object type="application/x-oleobject"
  width="320" height="260"
  classid="CLSID:22D6f312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
  codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112">
   
  <param name="filename" value="http://mydomain.com/myVideo.wmv"></param>
  <param name="Showcontrols" value="True"></param>
  <param name="autoStart" value="True"></param>
  <embed type="application/x-mplayer2" src="http://mydomain.com/myVideo.wmv" name="MediaPlayer" width=320 height=260></embed>
   
  </object>
  </body>
  Godt eksempel:
  <body>
  <object type="video/x-ms-wmv"
  width="320" height="260"
  data="http://mydomain.com/myVideo.wmv">
  <param name="src" value="http://mydomain.com/myVideo.wmv"></param>
  <param name="controller" value="true"></param>
  <param name="autostart" value="true"></param>
   
  <!-- provide accessible, alternative content -->
  <p>This video shows me, dancing in the streets of Oslo. You need Flash to see it</p>
   
  </object>
  </body>