Skjemafelt med tilhørende label

(Henvisende UWEM-test: 12.4_HTML_02)

Testinformasjon

Feil på grunn av

Det er funnet et skjemafelt som mangler tilhørende label.

Det finnes ikke noe <label> med et FOR-attributt som samsvarer med id-en til det undersøkte skjemafeltet.

Hvorfor dette vil være en hindring

Etiketter brukes for å navngi skjemafeltelementer, f.eks. kan "fornavn" være etiketten til et skjemafelt hvor man kan skrive inn tekst.
For å være gjenkjennbare, må alle skjemafelt ha tydelig tilknyttede etiketter.

Løsning

Bruk <label>-elementet for å spesifisere etiketter for skjemafelt hvor etiketten ikke er underforstått. Se også: W3: Labels

Referanse

Henvisning til WCAG 1.0-kontrollpunkt

12.4

"Knytt etiketter tydelig til skjemafeltene de tilhører." [Prioritet 2]
WCAG 1.0 Checkpoint 12.4

Henvisning til UWEM-test

12.4_HTML_02

Denne testen er rettet mot å finne skjemafeltelementer som mangler etikett, eller som har en etikett som ikke peker til en eksisterende id.

Eksempler

  • Labelling form elements

    In the bad example, there is no logical correlation between the input fields and their descriptions, because the descriptions are not defined as corresponding labels.

    Dårlig eksempel:
    <body>
    <form action="evalForm.php" method="post">

    Email:  
    <input type="text" size="30" name="email" id="email" /><br />

    Receive updates:  
    <input type="checkbox" name="updates" id="updates" /><br />
     
    <input type="submit" value="Send" />
     
    </form>
    </body>
    Godt eksempel:
    <body>
    <form action="evalForm.php" method="post">

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="text" size="30" name="email" id="email" /><br />

    <label for="updates">Receive updates:</label>
    <input type="checkbox" name="updates" id="updates" /><br />
     
    <input type="submit" value="Send" />
     
    </form>
    </body>