legend for fieldset

(Henvisende UWEM-test: 12.3_HTML_01)

Testinformasjon

Feil på grunn av

Det undersøkte fieldset elementet inneholder ikke et legend element.

<fieldset>-elementet er brukt got å gruppere skjema elementer, men <legend>-elementet er ikke brukt til å spesifisere etiketter (labels).

Hvorfor dette vil være en hindring

"<fieldset>-elementet lar forfattere gruppere felter og etiketter som er tematisk like. Ved å gruppere felter, gjør man det enklere for brukere å forstå deres hensikt samtidig som det letter navigasjon, både ved bruk av tabulatortast og talesyntese. En korrekt bruk av dette elementet vil gjøre dokumenter mer tilgjengelige.
<legend>-elementet lar forfattere tildele en etikett til et <fieldset>. Legend forbedrer tilgjengeligheten når <fieldset> gjengis ikke-visuelt."
W3: Adding structure to forms: the <fieldset> and <legend> elements

Løsning

Gi en sammenheng til <fieldset> ved å legge til et <legend>-element.

Referanse

Henvisning til WCAG 1.0-kontrollpunkt

12.3

"Del store mengder informasjon opp i mindre deler der dette er naturlig." [Prioritet 2]
WCAG 1.0 Checkpoint 12.3

Henvisning til UWEM-test

12.3_HTML_01

Denne testen er rettet mot å finne fieldset som mangler legend.

Eksempler

 • Defining a fieldset

  A fieldset groups input elements.
  The heading for a group must be defined with the legend element to indicate the meaning of the group.
  In the following bad example, the legend for the fieldset is missing.

  Dårlig eksempel:
  <body>
  <form action="evalForm.php" method="post">

  <fieldset>
   
  <label for="name">Name:</label>
  <input type="text" size="30" name="name" id="name" /><br />

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="text" size="30" name="email" id="email" /><br />

  <label for="birth">Date of birth:</label>
  <input type="text" size="10" name="birth" id="birth" />
  </fieldset>
   
  <input type="submit" value="Send" />
   
  </form>
  </body>
  Godt eksempel:
  <body>
  <form action="evalForm.php" method="post">

  <fieldset>
  <legend>Personal information:</legend>

  <label for="name">Name:</label>
  <input type="text" size="30" name="name" id="name" /><br />

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="text" size="30" name="email" id="email" /><br />

  <label for="birth">Date of birth:</label>
  <input type="text" size="10" name="birth" id="birth" />
  </fieldset>
   
  <input type="submit" value="Send" />
   
  </form>
  </body>