Gyldig CSS

(Henvisende UWEM-test: 3.2_CSS_01)

Testinformasjon

Feil på grunn av

Det er funnet ugyldig CSS.

Det er funnet ugyldig CSS enten i CSS-filene og/eller i CSS-regler i (X)HTML-filen.

Referanse

Henvisning til WCAG 1.0-kontrollpunkt

3.2

"Lag dokumenter som kan valideres etter formelle publiserte dokumentkodingssystemer." [Prioritet 2]
WCAG 1.0 Checkpoint 3.2

Henvisning til UWEM-test

3.2_CSS_01

Denne testen er rettet mot å finne ugyldig CSS i henold til for CSS 1.0 eller CSS 2.x.