Skannet dokument

Testinformasjon

Feil på grunn av

Dokumentet har ikke tekstlig innhold

Dokumentet inneholder ett eller flere bilder og ingen maskinlesbar tekst er tilgjengelig.

Hvorfor dette vil være en hindring

Når et papirdokument blir konvertert til et PDF-dokument, så vil det resulterende PDF-dokumentet ofte bestå av bilder; de skannede sidene av det originale dokumentet. Hvis slike dokumenter ikke blir omgjort til tekst i etterkant, for eksempel ved å bruke OCR-teknologi, så vil det ikke være mulig for søkemotorer eller tekniske hjelpemidler som skjermlesere å aksessere teksten, siden det ikke er noe tekst i dokumentet å prosessere. Det betyr at blinde brukere ikke kan lese inneholdet i dokumentet, samt at synshemmede brukere vil få problemer, i og med at de ikke kan kopiere innholdet over til andre applikasjoner for å forstørre det.

All tekstinformasjon i et skannet PDF-dokument er utilgjengelig for tekniske hjelpemidler og for effektiv automatisk prosessering. Denne barrieren er ikke begrenset til skannede bilder, da bilder fra andre kilder også vil forårsake det samme problemet.

Lenker

PDF Techniques for WCAG 2.0

 Denne testen er ikke beskrevet i PDF Techniques for WCAG 2.0.

Referanse

Henvisning til WCAG 1.0-kontrollpunkt

3.1 «Når eit passande markeringsspråk eksisterer, bør du bruka dette til å formidla informasjonen i staden for bilete. [Prioritet 2]»

WCAG 1.0 Kontrollpunkt 3.1

Henvisning til WCAG 2.0-suksesskriterium

1.4.5 Bilder av tekst «Hvis teknologien som brukes kan håndtere den visuelle presentasjonen, brukes det tekst i stedet for bilder av tekst til å formidle informasjon, unntatt i følgende tilfeller: (Nivå AA)

  • Kan tilpasses: Bildet av tekst kan visuelt tilpasses til brukerens krav.
  • Nødvendig: En bestemt presentasjon av tekst er nødvendig for informasjonen som formidles.»

WCAG 2.0 Suksesskriterie 1.4.5