Tingtun Checker Tester

Disse testene blir utført av Tingtun Checker. Resultatene er foreløpige og de er kun for informativ bruk. Hvis du oppdager feil eller har forslag til forbedring, så gi oss gjerne tilbakemelding.

Sjekkeren dekker 9 av 38 suksesskriterier i WCAG 2.0 Level AA. Selv om en side består alle tester, så er ikke dette en garanti for at den er tilgjengelig for brukere med funksjonshemninger.

Klikk på et testnavn for å lese detaljert testinformasjon. I tillegg til beskrivelse, så vil du finne testens relevans til WCAG 2.0 og instruksjoner om hvordan et problem kan løses. Du vil også se mulige resultater av testen.

Liste over tester

Huk av for å vise tester

Utførte tester gruppert per sukesskriteriet

 • suksesskriterium 2.4.2: Sidetitler
  Kort informasjon om "suksesskriterium 2.4.2"
  Websider har titler som beskriver den aktuelle sidens emne eller formål. [Nivå A]

  Titler identifiserer hvor en befinner seg uten å kreve at brukerne må lese eller tolke sidens innhold. Når titler dukker opp i nettstedskart eller  liste over søkeresultater, så kan brukere raskere identifisere innhold som de trenger. Brukeragenter gjør sidetittelen lett tilgjengelig slik at brukeren kan identifisere siden. For eksempel, brukeragent kan vise sidetittelen i vinduets tittellinje eller som navnet på fanen som har siden åpnet.

  Understanding: suksesskriterium 2.4.2
 • suksesskriterium 2.4.4: Formål med lenke (i kontekst)
  Kort informasjon om "suksesskriterium 2.4.4"
  Formålet med hver lenke kan bli forstått ut ifra lenketeksten alene eller fra lenketeksten sammen med dens programmeringsmessig bestemte lenkekontekst , unntatt der formålet med lenken ville blitt flertydig for brukere generelt . [Nivå A]

  Når enn det er mulig, gi en lenketekst som identifiserer formålet med lenken uten å behov for en kontekst i tillegg. Meningsfulle lenker hjelper brukere å velge hvilke lenker som skal følges uten å kreve kompliserte strategier for å forstå siden. I noen situasjoner kan forfattere ville gi deler av beskrivelsen til lenken i logisk relatert tekst som gir konteksten til lenken. I dette tilfellet, så bør brukeren være i stand til å identifisere formålet til lenken uten å flytte fokus fra lenken. Med andre ord, de kan lande på en lenke og finne ut mer om den uten å miste deres plass.

  Understanding: suksesskriterium 2.4.4
 • suksesskriterium 2.4.6: Overskrifter og ledetekster
  Kort informasjon om "suksesskriterium 2.4.6"
  Overskrifter og  labels  beskriver temaet eller formålet. [Nivå AA]

  Når overskrifter er tydelige og beskrivende, så kan brukere finne informasjonen de søker enklere, og de kan forstå forholdet mellom forskjellige deler av innholdet enklere. Beskrivende skjemafeltbeskrivelser ( label -elementer) hjelper brukere å identifisere spesifikke komponenter innen innholdet.

  Understanding: suksesskriterium 2.4.6
 • suksesskriterium 3.1.1: Språk til side
  Kort informasjon om "suksesskriterium 3.1.1"
  Standard skriftsspråk til hver nettside er programmatisk bestemt . [Nivå A]

  Intensjonen med dette suksesskriteriumet er å forsikre at innholdsutviklere angir informasjon på nettsiden som nettlesere trenger for å presentere tekst og annet lingvistisk innhold på en korrekt måte. Både tekniske hjelpemidler og konvensjonelle nettlesere kan presentere tekst mer nøyaktig når språket på nettsiden er identifisert. Skjermlesere kan laste korrekt uttalelsesregler. Visuelle nettlesere kan vise tegn og skrift korrekt. Mediaspillere kan vise undertekst riktig.

  Understanding: suksesskriterium 3.1.1
 • suksesskriterium 3.1.2: Språk på deler av innhold
  Kort informasjon om "suksesskriterium 3.1.2"
  Skriftsspråket på hver del eller frase i innholdet kan bestemmes programmatisk, med unntak av ordentlige navn, tekniske uttrykk, ord til et ubestemt språk, og for ord eller uttrykk som har blitt del av dialekten til teksten i nærheten. [Nivå AA]

  Intensjonen med dette suksesskriteriumet er å forsikre at nettlesere korrekt kan presentere innhold skrevet i flere språk. Dette gjør det mulig for nettlesere og tekniske hjelpemidler å presentere innhold i samsvar til presentasjons- og uttalelsesregler for språket. Dette gjelder for grafiske nettlesere, skjermlesere, leselister og andre talenettlesere.

  Understanding: suksesskriterium 3.1.2
 • suksesskriterium 3.2.2: Inndata
  Kort informasjon om "suksesskriterium 3.2.2"
  Endring av innstillingene til en brukergrensesnittkomponent medfører ikke automatisk kontekstendring med mindre brukeren er blitt varslet om det før bruk av komponenten. [Nivå A]

  Intensjonen med dette suksesskriteriumet er å forsikre at å taste inn data eller å merke et skjemaelement har forutsigbare virkninger. Å endre instillingen til et hvilket som helst brukergrensesnittkomponent betyr å endre tilstand i kontrollen som vil vedvare når brukeren ikke lenger samhandler med den. Så å krysse en sjekkboks eller å taste tekst i et tekstfelt endrer dets innstilling, men å aktivere en link eller en knapp gjør ikke det. Endringer i kontekst kan forvirre brukere som ikke enkelt oppfatter endringen eller som blir lett distrahert av endringer. Endringer i kontekst er passende kun når det er klart at en slik endring vil skje som respons på brukerens handling.

  Understanding: suksesskriterium 3.2.2
 • suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone
  Kort informasjon om "suksesskriterium 3.3.2"
  Det vises  ledetekster  eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren. [Nivå A]

  For å hjelpe å unngå feil er det godt brukergrensesnittdesign å gi enkle instruksjoner og tegn for inntasting av informasjon. Noen brukere med funksjonshemninger kan ha lettere for å gjøre feil enn brukere uten funksjonshemninger. Å rette opp feil kan også være vanskeligere, noe som gjør det å unngå feil en viktig strategi for brukere med funksjonshemninger. Mennesker med funksjonshemninger er avhengige av godt dokumenterte skjemaer og prosedyrer for å samhandle med en side. Blinde brukere trenger å vite eksakt hvilken informasjon som skal tastes i skjemafelter og hva de mulige valgene er. Enkle instruksjoner visuellt koblet til skjemaelementer kan hjelpe brukere med kognitive funksjonshemninger eller de som aksesserer en side ved hjelp av forstørrelsesglass på skjermen.

  Understanding: suksesskriterium 3.3.2
 • suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling)
  Kort informasjon om "suksesskriterium 4.1.1"
  I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, har elementene fullstendige start- og sluttkoder, elementene er nøstet i henhold til spesifikasjonene, elementene inneholder ikke dupliserte attributter, og eventuelle ID-er er unike. Unntaket er hvis spesifikasjonene tillater disse funksjonene.  Merknad: Start- og sluttags som mangler et nødvendig tegn, for eksempel avsluttende hakeparentes, eller som har feil angivelse av anførselstegn for attributtverdier, er ikke fullstendige. [Nivå A]

  Intensjonen med dette suksesskriteriumet er å forsikre at nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler, med nøyaktighet kan tolke og parse (oppdele) innholdet. Hvis innholdet ikke kan bli parset til en datastruktur, så kan det være at forskjellige nettlenere presenterer det ulikt, eller at det ikke kan tolkes i det hele tatt. Noen nettlesere bruker «repareringsteknikker» for å fikse dårlig kodet innhold. Siden repareringsteknikker varierer blant nettlesere, så kan ikke forfattere anta at innholdet vil bli nøyaktig parset til en datastruktur eller at det vil bli presentert korrekt – med mindre innholdet er i samsvar med reglene definert i den formelle grammatikken.

  Understanding: suksesskriterium 4.1.1
 • suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi
  Kort informasjon om "suksesskriterium 4.1.2"
  For alle  brukergrensesnittkompononter  (blant annet skjemaelementer, lenker og komponenter som genereres ved hjelp av skript), kan   navn  og  rolle  can be bestemmes programmeringsmessig . Tilstander, egenskaper, og verdier som kan angis av brukeren, kan  angis programmeringsmessig , og informasjon om endringer i disse elementene er tilgjengelig for  brukeragenter , inkludert  tekniske hjelpemidler . Merknad: Dette suksesskriteriet er primært beregnet på produsenter av nettinnhold som utvikler eller lager skript til egne brukergrensesnittkomponenter. Standard HTML-kontrollelementer oppfyller for eksempel allerede dette suksesskriteriet når de brukes i henhold til spesifikasjonen. [Nivå A]

  Intensjonen med dette suksesskriteriumet er å forsikre at tekniske hjelpemidler kan samle informasjon om, aktivere (eller sette) og holde seg oppdatert på statusen til brukergrensesnittkontroller i innholdet. Når standardkontroller fra tekniske hjelpemidler er brukt, så er denne prosessen lett. Hvis brukergrensesnittelementene er brukt i henhold til spesifikasjonen, så vil betingelsene til denne bestemmelsen bli møtt. Eksempler på brukergrensesnittilstand er om en sjekkboks eller radioknapp er merket eller ikke, eller om en rullegardinboks er åpen. Å gi rolle, tilstand og verdiinformasjon for alle brukergrensesnittkomponenter muliggjør kompatibilitet med tekniske hjelpemidler, slik som skjermlesere, forstørrelsesglass på skjerm, og talegjenkjenningsprogramvare som brukes av mennesker med funksjonshemninger.

  Understanding: suksesskriterium 4.1.2

Velg en test for å vise detaljer

Testdetaljer: Gi beskrivende titler til nettsider

(Test for suksesskriterium 2.4.2: Sidetitler)

Resultater

Feil Tittelen til siden mangler

Det er ikke title-element i head-elementet.

Feil Tittelen til siden er tom

title-elementet er tomt.

Feil Tittelen til siden virker mistenkelig

Tittelen ser ut til å være en standard- eller en «placeholder»-tekst fremfor en ordentlig beskrivelse av innholdet.

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk tittelen til siden

Menneskelig vurdering er nødvendig for å verifisere at tittelen beskriver innholdet til siden.

Passert Tittelen til siden ser ut til å være beskrivende

Tittelen til nettsiden ser ut til å beskrive innholdet.

Om denne testen

Undersøkte elementer: title element

Dette testen sjekker om tittelen til en nettsider identifiserer innholdet eller formålet med siden.

Kort beskrivelse

Det er viktig å gi en beskrivende tittel til din nettside.

Titler bør identifisere innholdet til en nettside uten å kreve at brukere må lese eller tolke siden. De er brukt på flere steder som søkeresultater, bokmerker, tittellinje og faner til nettleseren eller nettleserhistorikken for å identifisere siden.

Forstå suksesskriterium 2.4.2: Sidetitler

Hvordan fikse

Gi en beskrivende tittel ved å bruke title-elementet på toppen av siden (i head-elementet).

Tittelen bør alltid la brukeren kunne skille mellom forskjellige siden og identifisere innholdet.

 • Hold titlene enkle, korte og presise og
 • plasser den mest spesifikke informasjonen først (siden tittelen kan bli kortet ned).
 • Ikke bruk samme tittel for mer enn en side og unngå uklare titler.

Writing Better Web Page Titles

WCAG 2.0

Prinsipp 2: Mulig å betjene

Det må være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner.

WCAG 2.0: Prinsipp 2
Retningslinje 2.4: Navigerbar
Gjør det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg. Forstå Retningslinje 2.4
suksesskriterium 2.4.2: Sidetitler (Nivå A)
Websider har titler som beskriver den aktuelle sidens emne eller formål. Forstå: suksesskriterium 2.4.2
Teknikker

Testdetaljer: Gi tekstalternativer i image maps

(Test for suksesskriterium 2.4.4: Formål med lenke (i kontekst))

Resultater

Feil area har ikke alternativ tekst

Det er ikke alternativ tekst for area-elementet til et image map som kan ha samme formål som et merkbart område til bildet.

Feil Lenketeksten til area-elementet virker mistenkelig

Den alternative teksten til area-elementet i image map-et ser ut til å være standard- eller «placeholder»-tekst istedenfor ordentlig beskrivelse av det merkbare området.

Feil Lenketeksten til area-elementet er flertydig

Den alternative teksten til area-elementet i image map-et er duplikat av en annen alternativ tekst i det samme image map-et.

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk lenketeksten til area-elementet

Menneskelig vurdering er nødvendig for å verifisere at den alternative teksten til area-elementet har samme formål som det merkbare området til bildet.

Om denne testen

Undersøkte elementer: area element

Denne testen sjekker om area-elementer i image maps har alternativ tekst som beskriver målet med lenken.

Kort beskrivelse

Et image map er et bilde som er inndelt i merkbare regioner definert av area-elementer (hvert område er en lenke.)

Det er viktig å gi en alternativ tekst i area-elementet, som har samme formål som et merkbart område til bildet. Å spesifisere alternativ tekst hjelper brukere uten grafiske termintaler, brukere som benytter nettlesere uten skjemastøtte, synshemmede brukere, de som bruker tekst-til-tale-hjelpemidler, de som har konfigurert sine nettlesere til å ikke vise bilder etc.

Forstå suksesskriterium 2.4.4: Formål med lenke (i kontekst)

Hvordan fikse

Spesifisere en tekst i alt-attributtet til area-elementet som har samme formål som det merkbare området til et bilde.

WCAG 2.0

Prinsipp 2: Mulig å betjene

Det må være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner.

WCAG 2.0: Prinsipp 2
Retningslinje 2.4: Navigerbar
Gjør det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg. Forstå Retningslinje 2.4
suksesskriterium 2.4.4: Formål med lenke (i kontekst) (Nivå A)
Formålet med hver lenke kan bli forstått ut ifra lenketeksten alene eller fra lenketeksten sammen med dens programmeringsmessig bestemte lenkekontekst , unntatt der formålet med lenken ville blitt flertydig for brukere generelt . Forstå: suksesskriterium 2.4.4
Teknikk

Testdetaljer: Beskrivede overskrifter

(Test for suksesskriterium 2.4.6: Overskrifter og ledetekster)

Resultater

Feil Overskriften er tom

Det er ikke noe innhold i overskriften.

Feil Det er ingen tekst i overskriften

Overskriftelementet inneholder kun ikke-tekstlig innhold.

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk overskriften

Menneskelig vurdering er nødvendig for å verifisere at overskriften beskriver delen den hører til.

Passert Overskriften ser ut til å være beskrivende

Overskriften ser ut til å beskrive delen den hører til.

Om denne testen

Undersøkte elementer: h1-h6

Denne testen sjekker om overskriftene identifiserer innholdet.

Kort beskrivelse

Det er viktig å ha beskrivende overskrifter på din nettside. Beskrivende overskrifter gir brukere et overblikk over innholdet og dets struktur, og det hjelper brukere å finne spesifikt innhold og å orientere seg på en nettside. De identifiserer deler av innholdet i forhold til nettsiden som helhet og til andre deler av samme nettside.

Forstå suksesskriterium 2.4.6: Overskrifter og ledetekster

Hvordan fikse

Ha tekst i overskriftene som beskriver delen. Hvis du trenger å bruke bilder som overskrift, gi en alternativ tekst med innholdet til overskriften i alt-attributtet til bildet.

Hold overskriftene korte og konsise og prøv å plasser den viktigste informasjonen på begynnelsen av hver overskrift. Dette hjelper brukere å «skumme» overskrifter for å finne det de er ute etter, og det er spesielt hjelpsomt når nettlesere eller tekniske hjelpemidler lar en navigere fra overskrift til overskrift.

Quick tips for accessible headings

WCAG 2.0

Prinsipp 2: Mulig å betjene

Det må være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner.

WCAG 2.0: Prinsipp 2
Retningslinje 2.4: Navigerbar
Gjør det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg. Forstå Retningslinje 2.4
suksesskriterium 2.4.6: Overskrifter og ledetekster (Nivå AA)
Overskrifter og  labels  beskriver temaet eller formålet. Forstå: suksesskriterium 2.4.6
Teknikk

Testdetaljer: Beskrivende labels

(Test for suksesskriterium 2.4.6: Overskrifter og ledetekster)

Resultater

Feil label-elementet mangler

Det er ingen assosiert label for skjemakontrollen.

Feil label-elementet er tomt

Det er ikke noe innhold i label-elementet.

Feil Det er ikke noe tekst i label-elementet

label-elementet inneholder kun ikke-tekstlig innhold.

Feil label-elementet er flertydig

Teksten til label-elementet er duplikat av et annet label-element som forekommer før dette, i samme fieldset eller form.

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk label-elementet

Menneskelig vurdering er nødvendig for å verifisere at label-elementet beskriver formålet med skjemakontrollen.

Om denne testen

Undersøkte elementer: form elements

Denne testen sjekker om skjemakontrollen har et tilhørende ledetekst-element som er beskrivende.

Kort beskrivelse

Det er viktig at label-elementet for en hvilken som helst skjemakontroll gjør kontrollens formål tydelig. Å bruke label-elementet for å assosiere label-elementer med skjemakontroller lar tekniske hjelpemidler oppdage en label og presentere den til brukeren.

Forstå suksesskriterium 2.4.6: Overskrifter og ledetekster

Hvordan fikse

Lag et label-element med beskrivende tekst for en skjemakontroll. Assosier label-elementet med skjemakontrollen ved å bruke id-attributtet til kontrollen som verdi i for-attributtet til label-elementet.

Accessible HTML/XHTML Forms: Intermediate Level

WCAG 2.0

Prinsipp 2: Mulig å betjene

Det må være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner.

WCAG 2.0: Prinsipp 2
Retningslinje 2.4: Navigerbar
Gjør det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg. Forstå Retningslinje 2.4
suksesskriterium 2.4.6: Overskrifter og ledetekster (Nivå AA)
Overskrifter og  labels  beskriver temaet eller formålet. Forstå: suksesskriterium 2.4.6
Teknikk

Testdetaljer: Sette hovedspråk til siden

(Test for suksesskriterium 3.1.1: Språk til side)

Resultater

Feil Hovedspråk ikke spesifisert for siden

Språkattributter manger for html-elementet.

Feil Spesifisering av språk til siden er ufullstendig

Et språkattributt mangler for head-elementet.

Feil Spesifisering av hovedspråk til siden er flertydig

Det er to forskjellige språkkoder spesifisert som hovedspråk til siden.

Feil Hovedspråk til siden er ikke korrekt spesifisert

Språkkoden er ikke i samsvar med BCP 47.

Feil Hovedspråket til siden ser ut til å være feil

Det meste av siden ser ut til å være i et annet språk enn det som er spesifisert som hovedspråk.

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk hovedspråket til siden

Menneskelig verifisering er nødvendig for å verifisere at hovedspråket spesifisert for siden korresponderer til det mest brukte språket.

Passert Språket spesifisert som hovedspråket til siden ser ut til å være korrekt

Det spesifiserte språket ser ut til å korrelere med det mest brukte språket på siden.

Om denne testen

Undersøkte elementer: html element

Denne testen sjekker om standardspråket til et dokument er spesifisert riktig ved å angi lang og/eller xml:lang-attributt for html-elementet.

Kort beskrivelse

Det er nødvendig å merke hovedspråket til en nettside. Dette gjør det mulig for nettlesere og tekniske hjelpemidler å presentere innholdet på korrekt vis.

Skjermlesere kan bruke uttalelsesregler fra språket til teksten. Visuelle nettlesere kan vise tegn og skrift på passende måter. Videre gjør dette automatisk prossesering av innholdet for automatisk oversettelse eller å gi tilleggsinformasjon ved hjelp av en ordbok mulig.

Forstå suksesskriterium 3.1.1: Språk til side

Hvordan fikse

Bruk lang og xml:lang-attributter på html-elementet for å spesifisere hovedspråket brukt på nettsiden.

 • For HTML er lang-attributtet påkrevd,
 • XHTML 1.1. krever xml:lang-attributtet,
 • and for XHTML 1.0 må du bruke begge.

Hvis du bruker begge attributter, må deres verdi være lik.

Verdien av language-attributtet er satt sammen av en sekvens av en til flere «subtags» adskilt med «-», der hver presiserer omfanget av språket. Det må være i henhold til BCP 47.

Eksempler på gyldige språktags er

 • nb – for Norwegian Bokmal
 • nn – for Norwegian Nynorsk
 • en – for English
 • en-US – for English som brukt i USA

Mer informasjon:

 

WCAG 2.0

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

WCAG 2.0: Prinsipp 3
Retningslinje 3.1: Leselig
Gjør innholdet leselig og forståelig. Forstå Retningslinje 3.1
suksesskriterium 3.1.1: Språk til side (Nivå A)
Standard skriftsspråk til hver nettside er programmatisk bestemt . Forstå: suksesskriterium 3.1.1
Teknikk

Testdetaljer: Bruke språkspesifikasjoner innenfor innholdet

(Test for suksesskriterium 3.1.2: Språk på deler av innhold)

Resultater

Feil Spesifisering av språk er ufullstendig

Et språkattributt mangler.

Feil Spesifisering av hovedspråk er flertydig

Det er to forskjellige språkkoder spesifisert for en del av innholdet.

Feil Språket er ikke korrekt spesifisert

Den spesifiserte språkkoden for en del av innholdet er ikke i samsvar med BCP 47.

Om denne testen

Undersøkte elementer: All elements in (and including) the body

Denne testen sjekker om språkspesifikasjoner angitt med lang og/eller xml:lang-attributter innen innholdet er gyldig.

Kort beskrivelse

Hvis du spesifiserer språk for elementer innen innholdet til nettsider, så gjør dette i samsvar med spesifikasjonene. Dette er nødvendig, slik at nettlesere kan tolke definisjonene korrekt.

Forstå suksesskriterium 3.1.2: Språk på deler av innhold

Hvordan fikse

Spåket til et element kan bli spesifisert av dets lang og/eller xml:lang-attributter.

 • For HTML må du bruke lang-attributet,
 • for XHTML 1.1. vil du trenge xml:lang-attributtet,
 • og for XHTML 1.0-sider må du bruke begge.

Hvis du bruker begge attributter, så må deres verdier være like.

Verdien av et språkattributt er satt sammen av en sekvens med en eller flere «subtags», adskilt med «-», og hver av dem styrer hvor spesifikt språk skal velges. Det må være i samsvar med BCP 47.
Eksempler på gyldige språktags er

 • nb – for Norwegian Bokmal
 • nn – for Norwegian Nynorsk
 • en – for English
 • en-US – for English som brukt i USA

Mer informasjon
Declaring Language in XHTML and HTML
Internationalization Best Practices: Specifying Language in XHTML & HTML Content
Language Subtag Registry
BCP 47, Tags for the Identification of Languages & Matching of Language Tags

WCAG 2.0

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

WCAG 2.0: Prinsipp 3
Retningslinje 3.1: Leselig
Gjør innholdet leselig og forståelig. Forstå Retningslinje 3.1
suksesskriterium 3.1.2: Språk på deler av innhold (Nivå AA)
Skriftsspråket på hver del eller frase i innholdet kan bestemmes programmatisk, med unntak av ordentlige navn, tekniske uttrykk, ord til et ubestemt språk, og for ord eller uttrykk som har blitt del av dialekten til teksten i nærheten. Forstå: suksesskriterium 3.1.2
Teknikk

Testdetaljer: Spesifisere språkendringer i innholdet

(Test for suksesskriterium 3.1.2: Språk på deler av innhold)

Resultater

Feil Det spesifiserte språket ser ut til å være feil

Det spesifiserte språket brukt på noen deler av innholdet ser ut til å være forskjellig fra det faktiske språket.

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk språket

Menneskelig vurdering er nødvendig for å verifisere at det spesifiserte språket stemmer overens med det faktiske språket.

Passert Det spesifiserte språket ser ut til å være korrekt

Det spesifiserte språket ser ut til å samsvare med det faktiske språket.

Om denne testen

Undersøkte elementer: Continuous run of text

Denne testen sjekker deler av tekst på en nettside for å se om språket som er brukt macher det spesifiserte språket.

Kort beskrivelse

Det er nødvendig å merke språkendringer i innholdet. Det gjør det mulig for nettlesere og tekniske hjelpemidler å presentere hele innholdet korrekt.

Skjermlesere kan bruke uttalelsesregler til tekstens språk. Visuelle nettlesere kan vise tegn og skrift på passende måter. Videre muliggjør det automatisk prossesering av innholdet slik som automatisk oversettelse eller å tilby tilleggsinformasjon ved bruk av en ordliste.

Forstå suksesskriterium 3.1.2: Språk på deler av innhold

Hvordan fikse

Legg til markup rundt teksten som er i et annet språk og bruk lang and xml:lang-attributter for å spesifisere det korrekte språket.

Mer informasjon

WCAG 2.0

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

WCAG 2.0: Prinsipp 3
Retningslinje 3.1: Leselig
Gjør innholdet leselig og forståelig. Forstå Retningslinje 3.1
suksesskriterium 3.1.2: Språk på deler av innhold (Nivå AA)
Skriftsspråket på hver del eller frase i innholdet kan bestemmes programmatisk, med unntak av ordentlige navn, tekniske uttrykk, ord til et ubestemt språk, og for ord eller uttrykk som har blitt del av dialekten til teksten i nærheten. Forstå: suksesskriterium 3.1.2
Teknikk

Testdetaljer: Tilby en submit-knapp for å initiere endring av kontekst

(Test for suksesskriterium 3.2.2: Inndata)

Resultater

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk at implisitte endringer av kontekst er beskrevet

Menneskelig vurdering er nødvendig for å verifisere at submit-knappen er den eneste veien for å initiere en endring av kontekst med skjemaet eller at det er en beskrivelse av endringen foran den initierende skjemakontrollen.

Om denne testen

Undersøkte elementer: form elements

Denne testen sjekker om data i en form kan bli sendt inn eksplisitt ved å bruke submit-knapper (input type="submit", input type="image", eller button type="submit").

Kort beskrivelse

Store endringer i innhold på en nettside kan forvirre brukere som ikke er i stand til å se hele siden på en gang, hvis endringene skjer uten at brukeren er klar over det. Å bruke en submit-knapp for å sende inn data fra et skjema eksplisitt er en passende kontroll å bruke ved endring av kontekst.

Mer information: Changes of context

Forstå suksesskriterium 3.2.2: Inndata

Hvordan fikse

WCAG 2.0

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

WCAG 2.0: Prinsipp 3
Retningslinje 3.2: Forutsigbar
Sørg for at websider presenteres og fungerer på forutsigbare måter. Forstå Retningslinje 3.2
suksesskriterium 3.2.2: Inndata (Nivå A)
Endring av innstillingene til en brukergrensesnittkomponent medfører ikke automatisk kontekstendring med mindre brukeren er blitt varslet om det før bruk av komponenten. Forstå: suksesskriterium 3.2.2
Teknikk

Testdetaljer: Sende inn skjemaer uten submit-knapper

(Test for suksesskriterium 3.2.2: Inndata)

Resultater

Feil Skjemaet kan ikke sendes inn på en tilgjengelig måte

En submit-knapp mangler.

Om denne testen

Undersøkte elementer: forms uten submit-knapper

Denne testen sjekker om innsending av skjemaer uten submit-knapper er tilgjengelig og forutsigbart.

Kort beskrivelse

Det er nødvendig å ha en submit-knapp for skjemaer med flere kontrollere eller skjemaer som inneholder andre kontroller enn radioknapper, sjekkbokser eller select-elementer. Hvis slike skjemaer ikke har en submit-knapp, så kan endringer til kontroller føre til utilsiktet innsendinger og det er vanskelig, om ikke umulig, for brukere av tekniske hjelpemidler å sende inn skjemaet.

Forstå suksesskriterium 3.2.2: Inndata

Hvordan fikse

Legg til en submit-knapp (input type="submit", input type="image", eller button type="submit") til skjemaet.

Forsikre at action spesifisert for skjemaet gjør den ønskede handlingen. I tillegg, forsikre at hvilke som helst endrniger til skjemaelementene innen skjemaet ikke forårsaker endring av kontekst eller at en eventuell endring er beskrevet før den initierende kontrollen.

WCAG 2.0

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

WCAG 2.0: Prinsipp 3
Retningslinje 3.2: Forutsigbar
Sørg for at websider presenteres og fungerer på forutsigbare måter. Forstå Retningslinje 3.2
suksesskriterium 3.2.2: Inndata (Nivå A)
Endring av innstillingene til en brukergrensesnittkomponent medfører ikke automatisk kontekstendring med mindre brukeren er blitt varslet om det før bruk av komponenten. Forstå: suksesskriterium 3.2.2
Teknikker

Testdetaljer: Informere om endring av kontekst forårsaket av endring av skjemakontroll

(Test for suksesskriterium 3.2.2: Inndata)

Resultater

Bekreftelse er nødvendig Please check that a change of context, initiated within or by the form, is described

Human input is necessary to verify, that the change of context is described prior to the form or initiating form control.

Bekreftelse er nødvendig Please check that a change of context is described

Human input is necessary to verify, that a change of context is described prior to the initiating form control.

Om denne testen

Undersøkte elementer: form elementer uten submit-knapper

Denne testen sjekker om endringer av kontekst forårsaket av endringer av skjemakontroller er tilgjengelige og forutsigbare.

Kort beskrivelse

Fordi endring av verdien til en skjemakontroll ikke normalt resulterer i en endring av kontekst, så er det viktig at forfattere tilbyr instruksjoner som gjør brukere klar over oppførselen på forhånd.

Mer informasjon: Changes of context

Forstå suksesskriterium 3.2.2: Inndata

Hvordan fikse

WCAG 2.0

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

WCAG 2.0: Prinsipp 3
Retningslinje 3.2: Forutsigbar
Sørg for at websider presenteres og fungerer på forutsigbare måter. Forstå Retningslinje 3.2
suksesskriterium 3.2.2: Inndata (Nivå A)
Endring av innstillingene til en brukergrensesnittkomponent medfører ikke automatisk kontekstendring med mindre brukeren er blitt varslet om det før bruk av komponenten. Forstå: suksesskriterium 3.2.2
Teknikk

Testdetaljer: Bruke label for å identifisere formålet med en skjemakontroll

(Test for suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone)

Resultater

Feil Det er ingen ledetekst for å identifisere formålet med skjemakontrollen (enkelt skjema)

Det er ingen tilhørende ledetekst for skjemakontrollen som kunne identifisert dens formål, og det alternativt egnede title-attributtet eller en knapp i nærheten mangler også.

Feil Det er ingen ledetekst for å identifisere formålet med skjemakontrollen

Det er ingen tilhørende ledetekst for skjemakontrollen som kunne identifisert dens formål, og det alternativt egnede title-attributtet eller en knapp i nærheten mangler også.

Feil Hensikten med skjemakontrollen er ikke spesifisert (enkelt skjema)

label-elementet som identifiserer formålet med skjemakontrollen er tom og det alternativt egnede title-attributet til kontrollen eller omkringliggende knapp mangler også.

Feil Hensikten med skjemakontrollen er ikke spesifisert

label-elementet som identifiserer formålet med skjemakontrollen er tom og det alternativt egnede title-attributet til kontrollen eller omkringliggende knapp mangler også.

Feil Det er ikke noe tekst i label-elementet

label-elementet inneholder kun ikke-tekstlig innhold.

Feil label-elementet er flertydig

Teksten til label-elementet er duplikat av et annet label-element som forekommer før dette, i samme fieldset eller form.

Feil label-elementet er på feil plass

label-elementet er plassert på et sted som det ikke er forventet å være.

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk label-elementet

Menneskelig vurdering er nødvendig for å verifisere at label-elementet beskriver formålet med skjemakontrollen.

Om denne testen

Undersøkte elementer: form controls

Denne testen sjekker om formålet med en skjemakontroll er identifiselt med et assosiert label-element.

 

Kort beskrivelse

Det er viktig at ledeteksten for en skjemakontroll gjør kontrollens formål tydelig.

Den foretrukne måten å assosiere en ledetekst med en skjemakontroll er å bruke et assosiert label-element. 

For radioknapper og sjekkbokser bør label-elementet bli plassert etter skjemakontroller, men for alle andre skjemakontroller bør det plasseres før.

Forstå suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone

Hvordan fikse

Legg til et label-element og assosiér det med skjemakontrollen ved å sette id til skjemakontrollen som verdi av for-attributtet til label-elementet. Teksten til label-elementet bør på en entydig måte beskrive formålet med kontrollen.

For radioknapper og sjekkbokser, plassere label-elementet etter skjemakontrollen, og for alle andre elementer, plassere det før.

Mer informasjon: Accessible HTML/XHTML Forms: Intermediate Level

Merk: Det er også mulig å merke en skjemakontroll med dets tittel-attributt eller en omkringliggende knapp, men de praksisene er ikke anbefalt og bør kun brukes hvis det ikke er plass til et label-element i layouten.

WCAG 2.0

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

WCAG 2.0: Prinsipp 3
Retningslinje 3.3: Inndatahjelp
Hjelp brukere med å unngå feil og å rette opp feil. Forstå Retningslinje 3.3
suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone (Nivå A)
Det vises  ledetekster  eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren. Forstå: suksesskriterium 3.3.2
Teknikker

Testdetaljer: Bruke title-attributt for å identifisere formålet med en skjemakontroll

(Test for suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone)

Resultater

Feil Ledetekstens title-attributt er flertydig

title-attributtet brukt som ledetekst til skjemakontrollen er duplikat av et annet title-attributt til en skjemakontroll før denne, og som befinner seg i samme fieldset eller form.

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk ledetekstens title-attributt

Menneskelig vurdering er nødvendig for å verifisere at title-attributtet beskriver formålet med skjemakontrollen.

Om denne testen

Undersøkte elementer: form controls

Denne testen sjekker om formålet med et skjemaelement er identifisert av dets title-attributt.

Kort beskrivelse

Det er viktig at ledeteksten til et skjemaelement gjør kontrollens hesikt tydelig.

Den foretrukne måten å assosiere en ledetekst med en skjemakontroll er å bruke et assosiert label-element, men det er også mulig å bruke title-attributtet til kontrollen of the control if there is no room for the label in the design.

Forstå suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone

Hvordan fikse

Bruk title-attributtet som entydig beskriver formålet med kontrollen.

WCAG 2.0

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

WCAG 2.0: Prinsipp 3
Retningslinje 3.3: Inndatahjelp
Hjelp brukere med å unngå feil og å rette opp feil. Forstå Retningslinje 3.3
suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone (Nivå A)
Det vises  ledetekster  eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren. Forstå: suksesskriterium 3.3.2
Teknikk

Testdetaljer: Bruke en knapp for å identifisere formålet med en skjemakontroll

(Test for suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone)

Resultater

Feil Den omkringliggende knappen har ingen tekst

Knappen brukt til å merke skjemakontrollen har ingen tekstverdi som kan brukes til å identifisere dens formål.

Feil Teksten for den omkringliggende knappen er for generell

Knappen brukt til å gi tekst til en skjemakontroll har en tekstverdi som ikke identifiserer formålet med skjemakontrollen.

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk den omkringliggende knappen

Menneskelig vurdering er nødvendig for å verifisere at tekstverdien til knappen beskriver formålet med skjemakontrollen.

Om denne testen

Undersøkte elementer: form controls

Denne testen sjekker om formålet med en skjemakontroll er identifisert av en omkringliggende knapp.

Kort beskrivelse

Det er viktig at ledeteksten for en skjemakontroll gjør kontrollens formål tydelig.

Den foretrukne måten å assossiere en ledetekst med en skjemakontroll er å bruke et assosiert label-element, men det er også mulig å bruke en omkringliggende knapp hvis det ikke er plass til label-elementet i designet.

Forstå suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone

Hvordan fikse

Legg til en tekstverdi til knappen som gjør formålet med skjemakontrollen tydelig.

For eksempel, for et søkefelt, legg til ordet søk til knappen.

WCAG 2.0

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

WCAG 2.0: Prinsipp 3
Retningslinje 3.3: Inndatahjelp
Hjelp brukere med å unngå feil og å rette opp feil. Forstå Retningslinje 3.3
suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone (Nivå A)
Det vises  ledetekster  eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren. Forstå: suksesskriterium 3.3.2
Teknikk

Testdetaljer: Struktur av skjemaer

(Test for suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone)

Resultater

Feil Skjemaet ser ut til å måtte struktureres

Dette antallet med skjemakontroller innen form-elementet må vanligvis grupperes i fieldset-elementer.

Passert Skjemaet ser ut til å være strukturert korrekt

Det er ikke mer enn åtte skjemakontroller som ikke er gruppert av fieldset-elementer.

Om denne testen

Undersøkte elementer: form-elementer

Denne testen sjekker at det ikke er mer enn åtte kontroller i et form-element som ikke er gruppert av fieldsets.

Kort beskrivelse

Det er nødvendig å semantisk gruppere relaterte skjemakontroller. Dette lar brukere forstå forholdet mellom kontrollene og samhandle med skjemaet raskere og mer effektivt.

Skjemakontroller som er logisk relaterte (som adressefelter) bør være gruppert ved å inneslutte dem med et fieldset-element. Alle kontroller innen et gitt fieldset er da relatert.

Forstå suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone

Hvordan fikse

Legg til et fieldset-element rundt hver relaterte gruppe av skjemakontroller. Ha et beskrivende legend-element som første element til fieldset-elementet som gir meningen av, eller instruksjoner for de innesluttede elementete.

WCAG 2.0

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

WCAG 2.0: Prinsipp 3
Retningslinje 3.3: Inndatahjelp
Hjelp brukere med å unngå feil og å rette opp feil. Forstå Retningslinje 3.3
suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone (Nivå A)
Det vises  ledetekster  eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren. Forstå: suksesskriterium 3.3.2
Teknikk

Testdetaljer: Beskrive grupper av skjemaelementer

(Test for suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone)

Resultater

Feil legend-elementet mangler

Det er ingen legend som beskriver fieldset-elementet.

Feil legend-elementet er tomt

legend-elementet mangler innhold.

Feil legend-elementet har ikke-tekstlig innhold

legend-elementet inneholder kun ikke-tekstlig innhold.

Feil legend-elementet er flertydig

Teksten til legend-elementet er duplikat av en annen legend som befinner seg før denne i samme skjema.

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk legend-elementet

Menneskelig vurdering er nødvendig for å verifisere at legend-elementet beskriver fieldset-grupperingen.

Om denne testen

Undersøkte elementer: fieldset-elementet

Dette testen sjekker at fieldset-elementet har en beskrivelse gitt med legend-elementet.

Kort beskrivelse

Det første elementet i hvert fieldset bør være et legend-element som gir en beskrivelse eller intruksjoner for gruppen. Ofte vil nettlesere presentere verdien av legend-elementet før ledeteksten til hver kontroll som en påminnelse til brukenen at de er del av samme gruppen.

Forstå suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone

Hvordan fikse

Ha et beskrivende legend-element som første element av et fieldset.

Mer informasjon: Accessible Forms using WCAG 2.0

WCAG 2.0

Prinsipp 3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

WCAG 2.0: Prinsipp 3
Retningslinje 3.3: Inndatahjelp
Hjelp brukere med å unngå feil og å rette opp feil. Forstå Retningslinje 3.3
suksesskriterium 3.3.2: Ledetekster eller instruksjone (Nivå A)
Det vises  ledetekster  eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren. Forstå: suksesskriterium 3.3.2
Teknikk

Testdetaljer: Definere id-er

(Test for suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling))

Resultater

Feil id-attributtet er feil

Syntaksen til id-verdien er ikke korrekt.

Feil id-en er ikke unik

Verdien av id-attributtet er duplikat av en id som forekommer før dette elementet.

Passert id-en er gyldig

Verdien til id-attributtet er unik og er syntaktisk korrekt.

Om denne testen

Undersøkte elementer: Elementer med et definert id-attributt

Denne testen sjekker om verdiene til id-attributtene er syntaktisk korrekte og unike.

Kort beskrivelse

Identifikatorer må være unike og deres syntaks må være korrekt.

Når id-attributtverdier ikke er unike, så er de spesielt problematiske når de er referert til fra label-elementer og overskriftselementer i tabeller, eller brukt som fragmenterte identifikatorer, siden nettlesere ikke har nok informasjon til å finne ut forhold mellom elementene (for eksempel hvilken label som hører til hvilken kontroll).

ID tokens must begin with a letter ([A-Za-z]) and may be followed by any number of letters, digits ([0-9]), hyphens ("-"), underscores ("_"), colons (":"), and periods (".").

Forstå suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling)

Hvordan fikse

Identifikatorer er angitt for et element med id-attributtet. Hvis en id er ugyldig, angi en ny, unik id med følgende syntaks:

En id

 • må begynne med en bokstav ([A-Za-z]) og
 • kan følges med
  • en hvilket som helst antall bokstaver,
  • tall ([0-9]),
  • bindestreker ("-"),
  • understreker ("_"),
  • kolon (":"), and
  • punktum (".").

Husk å oppdatere alle referanser til den nye id-en.

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling) (Nivå A)
I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, har elementene fullstendige start- og sluttkoder, elementene er nøstet i henhold til spesifikasjonene, elementene inneholder ikke dupliserte attributter, og eventuelle ID-er er unike. Unntaket er hvis spesifikasjonene tillater disse funksjonene.  Merknad: Start- og sluttags som mangler et nødvendig tegn, for eksempel avsluttende hakeparentes, eller som har feil angivelse av anførselstegn for attributtverdier, er ikke fullstendige. Forstå: suksesskriterium 4.1.1
Teknikker

Testdetaljer: Bruk av accesskeys

(Test for suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling))

Resultater

Feil accesskey-en er ikke unik

Verdien av accesskey er duplikat av en accesskey som forekommer i et tidligere element.

Passert accesskey-en er unik

Det er ingen elementer med samme accesskey før det inspiserte elementet.

Om denne testen

Undersøkte elementer: Elements for which the accesskey attribute is allowed and defined

Denne testen sjekker at de definerte accesskey -verdiene er unike.

Kort beskrivelse

accesskey-attributtet brukes til å aksessere et element med tastaturet direkte. Hvis verdiene ikke er unike, vil et tastetrykk ikke entydig kunne kobles til et element.

I HTML 4.01 og XHTML er accesskeys gyldig for følgende elementer: a, area, button, input, label, legend, textarea. HTML5 tillater accesskey attributtet for alle elementer.

Forstå suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling)

Hvordan fikse

Angi en ny og unik accesskey på et tegn til elementet.

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling) (Nivå A)
I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, har elementene fullstendige start- og sluttkoder, elementene er nøstet i henhold til spesifikasjonene, elementene inneholder ikke dupliserte attributter, og eventuelle ID-er er unike. Unntaket er hvis spesifikasjonene tillater disse funksjonene.  Merknad: Start- og sluttags som mangler et nødvendig tegn, for eksempel avsluttende hakeparentes, eller som har feil angivelse av anførselstegn for attributtverdier, er ikke fullstendige. Forstå: suksesskriterium 4.1.1
Teknikk

Testdetaljer: Referanse til skjemakontroller

(Test for suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling))

Resultater

Feil Referansen til en skjemakontroll er ugyldig

Strukturen til id-en, referert til av for-attributtet til label-elementet, er ugyldig.

Feil label-elementet refererer ikke til en skjemakontroll

id-en referert til av for-attributtet er ikke definert av en passende skjemakontroll.

Passert label-elementet har en tilhørende skjemakontroll

id-en referert til av for-attributtet er definert på en passende skjemakontroll.

Om denne testen

Undersøkte elementer: label-elementer med for-attributtet

Denne testen sjekker om id-en referert til av for-attributtet til label-elementet er gyldig og har et tilhørende element.

Kort beskrivelse

for-attributtet til label-elementet refererer til en skjemakontroll ved bruk av id-en. Denne identifikatoren må være gyldig og må være definert for en kontroll innenfor samme form-element (eller nettsiden hvis label-elementet ikke befinner seg innenfor et skjema).

Forstå suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling)

Hvordan fikse

Assossiere label-elementet med en skjemakontroll ved å bruke verdien av id-attributtet til skjemakontrollen som verdi for for-attributtet til label-elementet.

Hvis skjemakontrollen er uten eller har en ugyldig identifikator, angi en gyldig id. En id

 • må begynne med en bokstav ([A-Za-z]) og
 • kan følges av
  • bokstaver,
  • tall ([0-9]),
  • bindestreker ("-"),
  • understreker ("_"),
  • kolon (":"), og
  • punktum (".").

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling) (Nivå A)
I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, har elementene fullstendige start- og sluttkoder, elementene er nøstet i henhold til spesifikasjonene, elementene inneholder ikke dupliserte attributter, og eventuelle ID-er er unike. Unntaket er hvis spesifikasjonene tillater disse funksjonene.  Merknad: Start- og sluttags som mangler et nødvendig tegn, for eksempel avsluttende hakeparentes, eller som har feil angivelse av anførselstegn for attributtverdier, er ikke fullstendige. Forstå: suksesskriterium 4.1.1
Teknikk

Testdetaljer: Referere til tabell-celler som overskrifter

(Test for suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling))

Resultater

Feil En referanse til en overskriftscelle er ugyldig

id-en referert til av headers-attributtet er ugyldig.

Feil headers-attributtet refererer ikke til en tabellcelle

id-en referert til av headers-attributtet er ikke definert av en passende tabellcelle.

Passert Alle overskrifter til en tabellcelle må eksistere

id-ene referert til av headers-attributtet er definert på tilhørende tabellceller.

Om denne testen

Undersøkte elementer: th og td elementer med headers-attributtet

Denne testen sjekker at id-er, referert til av headers-attributtet til th- eller td-elementer, er gyldig og har tilhørende id-verdi.

Kort beskrivelse

headers-attributtet til th- og td-elementet spesifiserer tabellceller relatert til cellen som er en overskrift. Tabellceller som fungerer som overskrift er referert til av deres id, skilt med «whitespace.» Denne identifikatoren må være gyldig og må være definert på en celle innenfor samme tabell.

Forstå suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling)

Hvordan fikse

Sjekk at id-er referert til av headers-attributet er separert med «whitespace» og at alle id-er er gyldig. En id

 • må begynne med en bokstav ([A-Za-z]) og
 • kan bli etterfulgt av
  • bokstaver,
  • tall ([0-9]),
  • bindestreker ("-"),
  • understreker ("_"),
  • kolon (":"), og
  • punktum (".").

Hvis id-ene er gyldig og separert korrekt, legg til en unik og gyldig id til tabellcellen brukt som overskrift og bytt ut referansen uten treff i headers-attributtet med den nylig angitte identifikatoren.

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling) (Nivå A)
I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, har elementene fullstendige start- og sluttkoder, elementene er nøstet i henhold til spesifikasjonene, elementene inneholder ikke dupliserte attributter, og eventuelle ID-er er unike. Unntaket er hvis spesifikasjonene tillater disse funksjonene.  Merknad: Start- og sluttags som mangler et nødvendig tegn, for eksempel avsluttende hakeparentes, eller som har feil angivelse av anførselstegn for attributtverdier, er ikke fullstendige. Forstå: suksesskriterium 4.1.1
Teknikk

Testdetaljer: Referere til image maps

(Test for suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling))

Resultater

Feil Referansen til et image map er ugyldig

id eller name referert til av usemap-attributtet er ugyldig.

Feil usemap-attributtet refererer ikke til et image map

id eller name referert til av usemap-attributtet er ikke definert for et passende kart.

Passert Elementet bruker et image map

usemap-attributtet til elementet refererer til et tilhørende map-element.

Om denne testen

Undersøkte elementer: img, input and object elements with a usemap attribute

Denne testen sjekker om id eller name, brukt av usemap-attributtet til et element, er gyldig og refererer til et tilhørende map-element.

Kort beskrivelse

usemap-attributtet er en referanse til et image map.

For HTML 4.01 så må et map-element med tilhørende name-attributt eksistere, for XHTML 1.1 er et map-element med tilhørende id påkrevd, og for XHTML 1.0 kan usemap referere til map-elementet enten med dets name eller id. name og id må være gyldig.

Forstå suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling)

Hvordan fikse

For HTML 4.01:
Assossiere elementet med map-elementet med usemap-attributtet. Verdien til usemap-attributtet er en '#' etterfulgt av verdien til name-attributtet til map-elementet.
Hvis map-elementet har ingen eller en ugyldig name-verdi, så angi et gyldig name til det.

For XHTML:
Assossiere elementet med map-elementet med usemap-attributtet. Verdien til usemap attributtet er en '#' etterfulgt av verdien til name attributtet til map-elementet.
Hvis map-elementet har ingen eller en ugyldig name- eller id-verdi, så angi et gyldig name eller id til det.

name- og id-attributter

 • må begynne med en bokstav ([A-Za-z]) og
 • kan følges med
  • bokstaver,
  • tall ([0-9]),
  • bindestreker ("-"),
  • understreker ("_"),
  • kolon (":"), og
  • punktum (".").

Hvis det ikke er noe map-element i bruk, fjern usemap-attributtet.

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling) (Nivå A)
I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, har elementene fullstendige start- og sluttkoder, elementene er nøstet i henhold til spesifikasjonene, elementene inneholder ikke dupliserte attributter, og eventuelle ID-er er unike. Unntaket er hvis spesifikasjonene tillater disse funksjonene.  Merknad: Start- og sluttags som mangler et nødvendig tegn, for eksempel avsluttende hakeparentes, eller som har feil angivelse av anførselstegn for attributtverdier, er ikke fullstendige. Forstå: suksesskriterium 4.1.1
Teknikk

Testdetaljer: Skrive korrekt kode

(Test for suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling))

Resultater

Feil (X)HTML-koden er ikke godt utformet

Det er en feil i strukturen til en tag eller attributt.

Feil Det er en feil i tagstrukturen

Det er start- og sluttags som ikke er i samsvar med spesifikasjonen.

Feil Elementet inneholder duplikatattributter

Et attributt forekommer mer enn en gang for et element.

Passert Nettsiden kan bli parset

Koden er godt utformet, start- og sluttags er brukt i samsvar med spesifikasjonen og attributter forekommer kun en gang per element.

Om denne testen

Undersøkte elementer: HTML code

Denne testen sjekker om HTML-koden er godt utformet (for eksempel start- og sluttvinkelparenteser, anførselstegn for attributter, «whilespace» mellom attributter), alle start- og sluttags er i samsvar med spesifikasjonen og attributter er spesifisert kun en gang per element. 

Kort beskrivelse

Det er nødvendig å skrive korrekt kode.

Markup-feil i elementtags og dupliserte attributter kan føre til at tekniske hjelpemidler ikke er i stand til å generere en tilfredstillende modell av siden. Forskjellige nettlesere kan implementere forskjellige måter å tolke feil kode, noe som resulterer i inkonsistente presentasjoner mellom nettlesere.

Forstå suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling)

Hvordan fikse

 • Legg til manglende start- og sluttvinkelparenteser.
 • Inneslutte attributtverdier med anførselstegn og forsikre at start- og sluttegn er tilstede.
 • Legg til «whitespace» mellom attributter.
 • Legg til sluttags for alle elementer med påkrevde sluttags.
 • Fjern sluttags for alle elementer hvor sluttags er forbudt.
 • Nøste start- og sluttags for alle elementer på korrekt måte.
 • Fjern dupliserte attributter.

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.1: Parsing (oppdeling) (Nivå A)
I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, har elementene fullstendige start- og sluttkoder, elementene er nøstet i henhold til spesifikasjonene, elementene inneholder ikke dupliserte attributter, og eventuelle ID-er er unike. Unntaket er hvis spesifikasjonene tillater disse funksjonene.  Merknad: Start- og sluttags som mangler et nødvendig tegn, for eksempel avsluttende hakeparentes, eller som har feil angivelse av anførselstegn for attributtverdier, er ikke fullstendige. Forstå: suksesskriterium 4.1.1
Teknikker

Testdetaljer: Navngi rammer

(Test for suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi)

Resultater

Feil Tittelen til frame-elementet mangler

Navnet til en frame eller en iframe er ikke definert fordi title-attributtet mangler.

Feil Tittelen til rammen er tom

title-attributtet til frame eller iframe-elementet har ingen verdi.

Feil Tittelen til rammen virker mistenkelig

Tittelen til frame eller iframe-elementet ser ut til å være en standart eller en placeholder-tekst istedenfor en ordentlig beskrivelse av dens innhold.

Bekreftelse er nødvendig Vennligst sjekk tittelen til rammen

Menneskelig vurdering er nødvendig for å verifisere at title-attributtet til frame- eller iframe-elementet beskriver dets innhold.

Om denne testen

Undersøkte elementer: frame og iframe-elementer

Denne testen sjekker om en frame eller en iframe har beskrivende title.

Kort beskrivelse

Det er nødvendig å bruke title-attributtet til frame- eller iframe-elementet for å beskrive innholdet til hver frame. Dette angir et navn til rammen slik at brukere kan bestemme hvilken ramme som en vil gå til og utforske i detalj.

title-attributtet må ikke forveklses med name-attributtet. title beskriver rammen for brukere; name navngir den for script og «window target.» name blir ikke presentert til brukeren; kun title vil bli presentert.

Forstå suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi

Hvordan fikse

Legg til et title-attributt til en frame eller en iframe med en kort tittel som beskriver innholdet til rammen.

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi (Nivå A)
For alle  brukergrensesnittkompononter  (blant annet skjemaelementer, lenker og komponenter som genereres ved hjelp av skript), kan   navn  og  rolle  can be bestemmes programmeringsmessig . Tilstander, egenskaper, og verdier som kan angis av brukeren, kan  angis programmeringsmessig , og informasjon om endringer i disse elementene er tilgjengelig for  brukeragenter , inkludert  tekniske hjelpemidler . Merknad: Dette suksesskriteriet er primært beregnet på produsenter av nettinnhold som utvikler eller lager skript til egne brukergrensesnittkomponenter. Standard HTML-kontrollelementer oppfyller for eksempel allerede dette suksesskriteriet når de brukes i henhold til spesifikasjonen. Forstå: suksesskriterium 4.1.2
Teknikk

Testdetaljer: Navngi button-elementer

(Test for suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi)

Resultater

Feil button-elementet har ikke navn

button-elementet har ingen assossiert tekst som kan tolkes som navn.

Passert button-elementet har navn

button-elementet har assossiert tekst.

Om denne testen

Undersøkte elementer: button-elementer

Denne testen sjekker om et navn til en button er angitt av dens title eller innhold.

Kort beskrivelse

Navnet til et button-element er angitt av teksten assossiert med elementet. Denne teksten angir et navn til knappen button slik at brukere er i stand til å forstå dens formål og kan bestemme om de vil klikke på den.

Teksten assossiert med en button er verdien til title-attributtet, teksten innenfor button-elementet og alt-attributtet hvis button-elementet inneholder et bilde.

Forstå suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi

Hvordan fikse

 • Legg til tekstlig innhold til button-elementet om mulig.
 • Hvis button-elementet inneholder et bilde, legg til en beskrivende alternativ tekst til bildet med alt-attributtet.
 • Hvis button-elementet er tomt eller kun inneholder ikke-tekstlig innhold utover et bilde, legg til en beskrivende title til button-elementet.

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi (Nivå A)
For alle  brukergrensesnittkompononter  (blant annet skjemaelementer, lenker og komponenter som genereres ved hjelp av skript), kan   navn  og  rolle  can be bestemmes programmeringsmessig . Tilstander, egenskaper, og verdier som kan angis av brukeren, kan  angis programmeringsmessig , og informasjon om endringer i disse elementene er tilgjengelig for  brukeragenter , inkludert  tekniske hjelpemidler . Merknad: Dette suksesskriteriet er primært beregnet på produsenter av nettinnhold som utvikler eller lager skript til egne brukergrensesnittkomponenter. Standard HTML-kontrollelementer oppfyller for eksempel allerede dette suksesskriteriet når de brukes i henhold til spesifikasjonen. Forstå: suksesskriterium 4.1.2
Teknikk

Testdetaljer: Navngi fieldset-elementer

(Test for suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi)

Resultater

Feil fieldset-elementet har ingen legend

fieldset har ingen legend som kan brukes til å navngi det.

Feil fieldset-elementet er uten navn

legend til fieldset-elementet har ingen assossiert tekst som kan tolkes som navn.

Passert fieldset-elementet er navngitt

fieldset har et legend-element med en assossiert tekst.

Om denne testen

Undersøkte elementer: fieldset elements

Denne testen sjekker at en navn til fieldset-elementet er angitt med dets legend-element.

Kort beskrivelse

Navnet til et fieldset-element er angitt av dets legend-element. Den assossierte teksten til legend-elementet angir et navn til fieldset-elementet slik at brukere er i stand til å forstå formålet med grupperinger av skjemakontroller.

Teksten assossiert med en legend er teksten som elementet inneholder eller verdien av et alt-attributt hvis legend-elementet inneholder et bilde.

Forstå suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi

Hvordan fikse

Angi et beskrivende legend-element som det første elementet av fieldset-elementet. Legg til tekst som innhold til legend-elementet om mulig. Hvis legend-elementet inneholder et bilde, legg til beskrivende alternativ tekst til bildet med alt-attributtet.

Mer informasjon: Accessible Forms using WCAG 2.0

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi (Nivå A)
For alle  brukergrensesnittkompononter  (blant annet skjemaelementer, lenker og komponenter som genereres ved hjelp av skript), kan   navn  og  rolle  can be bestemmes programmeringsmessig . Tilstander, egenskaper, og verdier som kan angis av brukeren, kan  angis programmeringsmessig , og informasjon om endringer i disse elementene er tilgjengelig for  brukeragenter , inkludert  tekniske hjelpemidler . Merknad: Dette suksesskriteriet er primært beregnet på produsenter av nettinnhold som utvikler eller lager skript til egne brukergrensesnittkomponenter. Standard HTML-kontrollelementer oppfyller for eksempel allerede dette suksesskriteriet når de brukes i henhold til spesifikasjonen. Forstå: suksesskriterium 4.1.2
Teknikk

Testdetaljer: Navngi input-knapper

(Test for suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi)

Resultater

Feil input-knappen er uten navn

input-elementet av type button, submit eller reset har ingen eller et tomt value-attributt.

Passert input-knappen har et navn

input-elementet av type button, submit eller reset har verdi satt i value-attributtet.

Om denne testen

Undersøkte elementer: input[@type='button'], input[@type='submit'], or input[@type='reset'] elements

Denne testen sjekket om navnet til et input[@type='button'], input[@type='submit'], eller input[@type='reset']-element er angitt med dets value-attributt.

Kort beskrivelse

Navnet til et input-element av typen button, submit eller reset er angitt med dets value-attributt. Teksten til dette attributtet angir et navn til skjemakontrollen slik at brukere er i stand til å forstå dens formål og avgjøre om de vil klikke på den.

Forstå suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi

Hvordan fikse

Legg til tekst som beskriver funksjonen med input-elementet ved å bruke dets value-attributt.

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi (Nivå A)
For alle  brukergrensesnittkompononter  (blant annet skjemaelementer, lenker og komponenter som genereres ved hjelp av skript), kan   navn  og  rolle  can be bestemmes programmeringsmessig . Tilstander, egenskaper, og verdier som kan angis av brukeren, kan  angis programmeringsmessig , og informasjon om endringer i disse elementene er tilgjengelig for  brukeragenter , inkludert  tekniske hjelpemidler . Merknad: Dette suksesskriteriet er primært beregnet på produsenter av nettinnhold som utvikler eller lager skript til egne brukergrensesnittkomponenter. Standard HTML-kontrollelementer oppfyller for eksempel allerede dette suksesskriteriet når de brukes i henhold til spesifikasjonen. Forstå: suksesskriterium 4.1.2
Teknikk

Testdetaljer: Navngi input-bilder

(Test for suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi)

Resultater

Feil input-bildet er uten navn

input-elementet av typen image er uten alt- eller title-tekst.

Passert input-bildet har et navn

input-elementet av type image har verdi angitt for sitt title eller alt-attributt.

Om denne testen

Undersøkte elementer: input[@type='image']-elementer

Denne testen sjekker om et navn for input[@type='image']-element er angitt av dets title-eller alt-attributt.

Kort beskrivelse

Navnet til et input-element av type image er angitt av dets title eller alt-attributt. Teksten til dette attributtet gir navnet til skjemakontrollen slik at brukere er i stand til å forstå dens formål og bestemme om de vil klikke den.

Forstå suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi

Hvordan fikse

Legg til tekst som beskriver funksjonen til input-elementet ved å bruke dets alt-attributt.

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi (Nivå A)
For alle  brukergrensesnittkompononter  (blant annet skjemaelementer, lenker og komponenter som genereres ved hjelp av skript), kan   navn  og  rolle  can be bestemmes programmeringsmessig . Tilstander, egenskaper, og verdier som kan angis av brukeren, kan  angis programmeringsmessig , og informasjon om endringer i disse elementene er tilgjengelig for  brukeragenter , inkludert  tekniske hjelpemidler . Merknad: Dette suksesskriteriet er primært beregnet på produsenter av nettinnhold som utvikler eller lager skript til egne brukergrensesnittkomponenter. Standard HTML-kontrollelementer oppfyller for eksempel allerede dette suksesskriteriet når de brukes i henhold til spesifikasjonen. Forstå: suksesskriterium 4.1.2
Teknikk

Testdetaljer: Navngi skjemakontroller

(Test for suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi)

Resultater

Feil Skjemakontrollen er uten navn

input-elementet av typen radio, checkbox, file, text eller password, select-elementet eller textarea-elementet er uten title og har ingen assossiert label.

Feil Navnet til skjemakontrollen er ikke satt korrekt

label-elementet for input-elementet av type radio, checkbox, file, text eller passwordselect-element eller textarea-elementet er på feil sted.

Passert Skjemakontrollen har et navn

input-elementet av type radio, checkbox, file, text eller password, select-elementet eller textarea-elementet har verdi satt for title eller en assossiert label.

Om denne testen

Undersøkte elementer: input[@type='radio'], input[@type='checkbox'], input[@type='file'], input[@type='text'], input[@type='password'], select or textarea elements

Denne testen sjekker om et navn for en skjemakontroll er angitt av en assossiert label eller dens title-attribute.

Kort beskrivelse

Navnet til et input-element av type radio, checkbox, file, text eller password, et select-element eller et textarea-element er gitt av dets assossierte label-element eller dets title-attribute. Denne teksten angir et navn for skjemakontrollen slik at brukere er i stand til å forstå dens formål og kan avgjøre hva som skal tastes inn eller velges.

Forstå suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi

Hvordan fikse

Legg til et label-element og assossier det med skjemakontrollen ved å referere til id-attributtet til kontrollen som verdi til for-attributtet til label-elementet.
Teksten til label-elementet bør beskrive formålet med kontollen entydig. For radioknapper og sjekkbokser, plasser label-elementet etter skjemakontrollen. For alle andre kontroller, plasser label-elementet før skjemakontrollen.

Mer informasjon: Accessible HTML/XHTML Forms: Intermediate Level

Merk: Det er også mulig å navngi skjemakontroller med deres title-attributt, men denne praksisen er ikke anbefalt og bør kun følges hvis det ikke er plass til et label-element i layouten.

WCAG 2.0

Prinsipp 4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler.

WCAG 2.0: Prinsipp 4
Retningslinje 4.1: Kompatibel
Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige nettlesere, inkludert tekniske hjelpemidler. Forstå Retningslinje 4.1
suksesskriterium 4.1.2: Navn, rolle, verdi (Nivå A)
For alle  brukergrensesnittkompononter  (blant annet skjemaelementer, lenker og komponenter som genereres ved hjelp av skript), kan   navn  og  rolle  can be bestemmes programmeringsmessig . Tilstander, egenskaper, og verdier som kan angis av brukeren, kan  angis programmeringsmessig , og informasjon om endringer i disse elementene er tilgjengelig for  brukeragenter , inkludert  tekniske hjelpemidler . Merknad: Dette suksesskriteriet er primært beregnet på produsenter av nettinnhold som utvikler eller lager skript til egne brukergrensesnittkomponenter. Standard HTML-kontrollelementer oppfyller for eksempel allerede dette suksesskriteriet når de brukes i henhold til spesifikasjonen. Forstå: suksesskriterium 4.1.2
Teknikker