Tingtun Checker

Hvorfor er resultatet fra Tingtun Checker forskjellig fra andre evalueringer, som for eksempel nettsiden kvalitetsvurderingen utført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)?

 Tingtun Checker evaluerer kun én side, mens Difi velger inntil 3 sider som er representative for hele nettstedet.


Både Difi og eGovMon sin løsning har valgt en undergruppe av alle indikatorer på tilgjengelighet. Det er noe overlapp, men det legges vekt på ulike deler.


Bare tilgjengelighetskomponenten av eGovernment bør vurderes i sammenligningen fordi brukervennlighet og innhold ikke er dekket av eGovMon.

Hva er forskjellen mellom Tingtun Checker og andre verktøy som CynthiaSays eller (X) HTML-validator fra W3C?

 Verktøy som (X)HTML Validator av W3C tester kode for gyldighet. Men tilgjengelighet er mer enn bare gyldig kode. Derfer er W3C HTML-tester er integrert i Tingtun Checker sammen med ytterligere tilgjengelighetstester.


Sammenlignet med CynthiaSays og andre verktøy, som kontrollerer tilgjengelighet, vil det være mange likheter. Men ulike tilnærminger legger vekt på forskjellige deler.

Vær også oppmerksom på at formelt, er valideringen ikke nødvendig for WCAG 2.0 konformitet.

Hvorfor mislykkes pålitelige og veletablerte nettsteder som Google i flere tester?

 Tilgjengeligheten av nettsteder er ikke korrelert med hvordan kjente nettstedet er, men med hvordan det er implementert.

 

Tingtun Checker bruker 32 tester for å vurdere dokumentet automatisk og du kan få mer informasjon om bestått/skal verifiseres/mislykkede tester på resultatetsiden.

Kan Tingtun Checker finne alle barrierer?

 Nei, Tingtun Checker kan ikke finne alle barrierer. Den kan bare oppdage barrierer som kan oppdages automatisk, og dekker per i dag 9 av 38 suksesskriterier fra WCAG 2.0. For en fullstendig oversikt over barrierene på ditt nettsted, er en manuell vurdering nødvendig. Imidlertid er en manuell evaluering av tilgjengelighet generelt veldig arbeidskrevende.

 

I tillegg til å identifisere barrierer, så tilbyr Tingtun Checker også rapporter om deler av nettsiden som trenger ytterligere menneskelig skjønn for å vurdere tilgjengeligheten. For eksempel, test 2.4.6-2 rapporter problemer med label-elementet. Hvis en label er er assosiert med et input-element, så blir kontrolløren bedt om å bekrefte at label-en beskriver formålet med input-elementet.

Hva kan Tingtun Checker brukes til?

 Tingtun Checker oppdager automatisk barrierer på ditt nettsted og gir deg umiddelbar tilbakemelding.

Jeg får poengsummen 100% fra Tingtun Checker. Betyr dette at min nettside er fullstendig barrierefri/tilgjengelig?

Det trenger ikke å være tilfelle. En score på 100% med Tingtun Checker betyr at det var ingen barrierer funnet ved hjelp av automatiske tester. Det kan fortsatt finnes barrierer som Tingtun Checker ikke oppdager. For en bekreftelse på at du nettsiden er helt barrierefri/tilgjengelig, så må manuelle tester utføres av en tilgjengelighetsekspert i tillegg.