Denne testen sjekker om et navn for en skjemakontroll er angitt av en assossiert label eller dens title-attribute.

Les mer om denne barrieren
  • Denne barrieren ble ikke funnet på noen av de sjekkede nettstedene.