Testede suksesskriterier
(2012 september)

På denne siden viser vi hvor ofte de ulike suksesskriterier mislyktes. De fylte søylene representerer prosentandelen av sider hvor eGovMon har identifisert en barriere minst en gang. Tabellen starter fra de vanligste barrierene ned til de som har blitt påtruffet minst.

Ved å klikke på «Sammenlign resultater for nettsted»-lenkene du kan utforske hvorvidt de enkelte nettstedene har lykkes for hvert av suksesskriteriene.

  • Antall sjekkede nettsteder:
  • Antall sjekkede nettsider:

Testede Suksesskriteria

Test nettsider med barriere