Siste resultater for sammenligning av nettsteder
(2012 september)

Nettstedene til de 22 kommunene som deltar i eGovMon-projektet sjekkes hver måned. Du kan utforske resultatene fra den siste sammenligningen eller se tidligere resultater. Resultatene gjenspeiler situasjonen under tidspunktet sidene er blitt sjekket. En ny sjekk kan gi andre resultater, da en side kan ha blitt endret i mellomtiden.

Denne siden gir deg flere innfallsvinkler. Du kan se en liste over alle nettstedresultater eller utforske enkelte sider i detalj. Du kan også se hvilke tester som feiler oftest og sammenligne hvordan nettsteder har gjort det under spesifikke tester. For et overblikk over situasjonen, kan det være nyttig å se på tilgjengelighetskartet eller distribusjon av barrierrer per nettsted.

Vennligst merk at poengsummene presentert her er basert på kun automatisert evaluering. Individuelle brukere kan oppleve nettstedene annerledes enn hva poengsummen indikerer.

  • Tidsperiode for sjekk: 1970-01-01 - 1970-01-01
  • Antall sjekkede nettsteder:
  • Sjekkede nettsider:
  • Gjennomsnittlg score: Score rød farge 0.0%

Topp 10 nettsteder

Nettsted Score
Vi alle resultater for nettsteder

Tester som feilet oftest

Barrierer nettsider med barriere

Suksesskriteria som feilet oftest

Barrierer nettsider med barriere

Tilgjengelighetskart

Laster
Laster norgeskart …
SVG-støtte ikke funnet.

Din nettleser støtter ikke SVG (Bildeformat som støtter skalering og interaksjon). På grunn av dette vises et bilde istedenfor et interaktivt kart. Du kan installere en plugin slik som for eksempel Adobe SVG viewer for å bruke det interaktive kartet.

Farget kart over Norge som viser nettsted score.
Forstørr kart
Vis resultater for