Ansvarsfraskrivelse

Testresultatet er kun til informasjonsformål og er basert på en automatisk vurdering av nettsidens kode for å måle innholdets tilgjengelighet for brukere med spesielle behov. Ettersom resultatet kun baseres på automatisk testing, dekkes bare rundt 20% av de anbefalte kontrollpunktene definert av W3C/WAI. De gjenværende kontrollene må vurderes av ekspertbrukere. I tillegg gir samsvar med slike retningslinjer for tilgjengelighet ingen garanti for en vellykket opplevelse for nettstedets brukere.

Systemet som produserer testresultatene, har både kjente og ukjente feil, mangler og unnlatelser.

Testresultatet kan derfor være upålitelig og det er ingen garanti for at informasjonen er nøyaktig eller fullstendig. eGovMon og tilhørende institusjoner gir ingen garanti og påstår heller ikke noe om brukervennlighet eller salgbarhet og kan ikke holdes avsvarlig for eventuelle skader, selv i tilfeller av uaktsomhet. Du må selv bære hele det juridiske ansvaret for skader som stammer fra din bruk eller spredning av testresultatet.